Schapenwol-crémes

Het verhaal.....

Tij­dens de scheer­tijd verza­melde en sor­teerde boerin Renske de afgeschoren wol van de schapen van De Noord­Kroon. Op deze manier ont­dekte zij de verzach­t­ende en helende werk­ing van het wol­vet op de huid. In 1999 kwam zij op het idee om er een crème van te maken.

In het prille begin roert zij vol ent­hou­si­asme in een pan­netje wol­vet in de keuken en deelt de crème uit aan haar zus en haar vriendin­nen. De groep ent­hou­si­aste gebruik­ers neemt vooral toe door de verkoop in de eigen boerder­i­jwinkel. Veel mensen met huid­prob­le­men blijken baat te hebben bij het hoge gehalte aan wol­vet.

Een kleine fab­riek neemt de pro­duc­tie over en ontwikkelt in nauw over­leg met Renske spe­ci­aal voor De Noord­Kroon ver­schil­lende crèmes op basis van wolvet.

 

Hoe werkt wolvet?

Wol­vet is het vet uit de vacht van het schaap. Het is een klev­erige gele talg uit de tal­gk­lieren in de huid. Het wol­vet (in de prak­tijk ook wel lano­line genoemd) is in de vorm van gele kor­relt­jes in de vacht goed met het blote oog te herken­nen. Door het wol­vet vormt de wollen vacht een dicht geheel. Zo wordt het schaap goed beschermd bij slecht weer. Regen­drup­pels rollen van de vacht af, koude wind dringt niet door tot op de huid en sneeuw bli­jft bovenop het schaap liggen.

De tal­gk­lieren in onze huid pro­duc­eren talg. Onze zweet­k­liert­jes geven water af. Het bij­zon­dere van talg is dat het zich goed ver­mengt met water. Dus ook met het vocht uit onze zweet­k­liert­jes in de huid. Het mengsel van talg en water vormt een beschermlaagje over de huid.Wol­vet heeft ongeveer dezelfde samen­stelling als ons talg. Hier­door mengt het zich goed met het vocht uit onze zweet­k­liert­jes.

Wan­neer wij Schapen­wol­crème op onze huid smeren:

  • ver­sterken wij onze talglaag
  • wordt meer vocht uit onze zweet­k­liert­jes op de huid vastgehouden, dit vocht gebruiken de huid­cellen om zich te herstellen. De huid droogt daardoor niet uit. Met het wol­vet bli­jft de huid gewoon ademen.